Från Jerusalem och tillbaka

Från Jerusalem och tillbaka – ett oföränderligt evangelium.
Konferensuttalande från den 10:e internationella LCJE-konferensen, Jerusalem, Israel. Från Evangeliet og den jødiske verden Nr 2, 2015. Översättning: Ing-Marie Aronsson.
Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. (Jes. 2:3) Från den 16:e till 21:a augusti 2015 var mer än 300 deltagare från sex kontinenter samlade i Jerusalem – staden varifrån evangeliet utgick till alla folk – till den 10:e internationella konferensen i regi av LCJE, Lausannerörelsens nätverk för judemission.

LCJE är ett internationellt nätverk av organisationer, församlingar, utbildningsorganisationer och enskilda, involverade i mission till det judiska folket under den globala Lausannerörelsen.

LCJE grundades 1980 vid Kongressen för Världsmission (COWE) i Thailand, som en intressegrupp för de som önskade att nå det judiska folket med evangeliet. Nätverket har växt till att omfatta åtta regionala avdelningar. LCJE är den äldsta intressegruppen inom
Lausannerörelsen, och Michael Oh, ledaren för Lausanne, beskriver mission till det judiska folket som ”en del av vårt DNA”.

Konferensen erkände och hyllade många av de judekristna och messianska judar, som under de senaste 2000 åren har berikat inte endast de Jesus-troende judarna, utan hela kyrkan.

Vid konferensens avslutning antogs fölande uttalande: ”Vi, deltagare i den 10:e internationella Lausannekonferensen för judemission, judar och icke-judar som tror på Jesus, gläder oss över, att det i varje generation har funnits judar, som har tagit emot Jesus som Messias och fortsatt att identifiera sig som judar. Vi tackar Gud för att det globalt blir fler judar som bekänner sig till Jesus – i synnerhet i landet där Messias levde, dog för våra synder, uppstod och for till himmelen och nu sitter på Guds högra sida. Vi gläder oss över den nya generation av Jesus-troende judar, som påverkar det israeliska samhället genom sina modiga vittnesbörd och bidrar till landet genom utbildning, konst, hälsovård, militärtjänst och företagsamhet och genom att erbjuda hjälp till de marginaliserade i samhället. Vi gläder oss också över, att Gud verkar genom de arabiska kristna i landet, och vi ber för deras frimodighet att bekänna sin tillhörighet till Jesus i dessa svåra tider. Tillsammans med hela Lausannerörelsen håller vi fast vid, att Jesus, genom sin frälsargärning har ”brutit ner den mur av fiendskap”, och vi gläder oss över de messianska judarna och kristna araberna som lever ut denna verklighet. Vi fastställer dessutom:

  • Att Jesus var jude, och att han som Israels Messias är världens frälsare.
  • Att den kristna tron har judiska rötter.
  • Att Guds löften och kallelse till Israel är oåterkalleliga.
  • Den särskilda förpliktelsen kyrkan har att förmedla evangeliet till det judiska folket, jfr. Rom 1:16

Uppmuntrade av Guds löften i förhållandet till Israel och det missionsarbete som tidigare är gjort, vill LCJE söka dana en ny generation av kompetenta ledare, som i Den Helige Andes kraft, kan inspirera kyrkan över hela jorden att dela det livgivande budskapet från Messias med det judiska folket intill, som aposteln Paulus säger i Rom. 11:26, ”hela Israel blir frälst!

Biblisk förkunnelse sedan 1999