”För juden först” – teologisk konferens

Om det judiska folket, löftena och evangeliet.
Medverkande från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

När: fredag 4 och lördag 5 september 2015
Plats: Församlingsfakulteten och Buråskyrkan, Göteborg

OBS Församlingsfakulteten har flyttat till Ekmansgatan 3, Göteborg.

Se evenemang på facebook.

 

Preliminärt program:

Fredag 4/9 på Församlingsfakulteten

13.00 Guds kallelse till Abraham och hans folk, Johannes Hellberg
13.20 Israels frälsning i ljuset av Rom. 11, Reidar Hvalvik
14.20 Israels roll i världshistorien, Timo Laato
15.10 Kaffe
15.40 Vad blev det av de Jesus-troende judarna? Reidar Hvalvik
16.00 Information
16.45 ”Varför mission bland judar – och hur?” Bodil Skjøtt
17.45 Avslutning

Lördag 5/9 i Buråskyrkan

9.30 Morgonbön Ef 2:11ff, Daniel Johansson
10.00 Juden Jesus, Per-Olof Hermansson
10.45 Kaffe
11.15 För juden först, Reidar Hvalvik
12.15 Information
12.45 Lunch
14.00 Principdeklarationen, Reidar Hvalvik,
14.30 Messianska judar idag, Rolf-Gunnar Heitmann
15.00 Vårt ansvar Rolf Gunnar Heitmann, Carl-Henrik Karlsson, Bodil Skjøtt.
15.45 Avslutning, Bengt Birgersson

Medverkande
Reidar Hvalvik, professor, Menighetsfakulteten i Oslo
Bodil Skjøtt, generalsekreterare i Israelsmissionen i Danmark
Rolf Gunnar Heitmann, generalsekreterare, Den Norske Israelsmisjon
Per-Olof Hermansson, teol.kand/fil.kand, företagare
Daniel Johansson, lektor vid Församlingsfakulteten
Timo Laato, lektor vid Församlingsfakutleten
Carl-Henrik Karlsson, teol.kand, ordförande i Källan
Johannes Hellberg, lärare vid Församlingsfakulteten
Bengt Birgersson, prost, utbildningssekreterare i Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse

Ingen konferensavgift, men vi tar upp gåvor till omkostnader. Anmälan behövs till lördagens lunch (60 kr) till Församlingsfakulteten, 031-778 35 40 eller info@ffg.se

Arrangör: Källan, Församlingsfakulteten och Den Norske Israelsmisjon.

 

Principdeklarationen

Vid konferensen kommer det vara möjligt att köpa principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena som getts ut av Kyrkliga Förbundets Bokförlag.

 

 

 

 

 

 

 

Simeon och Israel

”Herre, nu låter du din tjänare
 gå hem i frid,
så som du har lovat, för mina ögon har sett
din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse
för hedningarna
och härlighet
för ditt folk Israel.” (Luk. 2:29-32)

Simeon stod där med barnet Jesus i famnen. Han hade kommit till templet före den lilla familjen. Guds Ande hade lett honom hit just den här dagen, och Anden hade uppenbarat för honom, att just det här barnet var den utlovade Messias. Då brister Simeon ut i en lovsång, som blivit Kyrkans lovsång och sjungits inte minst kvällstid. Simeon ägde en djup förtröstan till sin Gud och hans trofasthet. Nu var han beredd att bryta upp från det här livet. Men i samma ögonblick vidgas blicken utåt, framåt. Han vet att den frälsning han håller i sina armar gäller hela världen, ”alla folk”, ”hedningarna”. Han ser i en vision hur evangeliet går ut. Men han slutar med orden en ”härlighet för ditt folk Israel”.

Där står juden Simeon med barnet Jesus i famnen. Säkert klädd som den fromme jude han var i bönemantel och hörntofsar. Och tänker på sitt eget folk Israel. Detta – barnet i hans famn – är Guds härlighet, Guds frälsning, inte bara för hedningarna, utan också för hela hans eget folk. Det är det sista han kommer till i sin lovsång. Och är det kanske så, att evangeliet i dessa yttersta tider har en särskild adress till Simeons eget folk, det gamla utkorade Israel. Det tror vi.

För att se närmare på dessa frågor, evangeliet och det utvalda Gudsfolket, ordnar Källan Israelsmissionen tillsammans med Församlingsfakulteten en Israelskonferens i Göteborg fredagen den 4 och lördagen den 5 september i år. Den första dagen blir på Församlingsfakulteten och den andra dagen i Buråskyrkan. Vi får medverkande från våra nordiska länder, TD Reidar Hvalvik, generalsekreteraren i Den Norske Israelsmisjon Rolf-Gunnar Heitmann, generalsekreterare i danska Israelsmissionen Bodil Skjøtt, lektor Timo Laato, Per-Olof Hermansson m.fl.

På Israelskonferensens arbetsgrupps vägnar

Bengt Birgersson

Biblisk förkunnelse sedan 1999