Caspari Center – kompetens och kunskap i hjärtat av Jerusalem

Caspari Center driver ledarträning och forskning på hög facklig nivå rörande de messianska judarnas historia, kristendomens judiska rötter och andra relevanta områden.

Casparis vision och mål är att bidra till att människor blir utrustade för tjänst i den messianska rörelsen i Israel. Genom olika kurser, resursmaterial och forskning vill Caspari Center vara en stöttepelare för den messianska rörelsen, samt sträva efter att ge kompetens och kunskap till att stärka församlingar och utrusta enskilda till tjänst.

I framtiden kommer behovet av att träna och utrusta nya ledare i den messianska rörelsen att öka. Caspari har i flera år jobbat med lokala kursupplägg som utrustar messianska judar till församlingsledare och ger undervisning och nya resurser till sabbatskollärare. De här kurserna kommer att fortsätta att möta det växande behovet av kvalificerade ledare i församlingarna.

 

 

Om Caspari Center:

  • Caspari Center i Jerusalem håller ledarträningskurser för aktiva och blivande ledare i de messianska församlingarna.
  • Caspari Center samlar sabbatskollärare från flertalet messianska församlingar i Israel till seminariedagar med undervisning, idéutveckling och uppmuntran.
  • Caspari Center driver forskning på hög facklig nivå om de messianska judarnas historia, kristendomens judiska rötter och andra relevanta områden. De teologiska professorerna Oskar Skarsaune och Reidar Hvalvik har i åratal varit viktiga bidragsgivare i denna forskning.
  • Caspari Center driver öppet bibliotek med facklitteratur och har även bokförsäljning med ett stort urval av Capariproducerad resurslitteratur på hebreiska, engelska, ryska, amhariska och arabiska.
  • Många studenter och andra besökare från hela världen får information och undervisning om den messianska rörelsen, kristendomens judiska rötter, på Caspari.
  • Vad som skrivs om messianska judar i israelisk press bevakas av Caspari Centers mediatjänst. Den registrerar nyheter på hebreiska och engelska om messianska judar, kristna i Israel och nyheter om mission och anti-missionsverksamhet i Israel. Varje vecka sänds en summering ut via mail och Internet på engelska. Caspari Center har i sitt arkiv originalartiklar från 1980 och fram till i dag.
  • Caspari Center erbjuder vägledning och anordnande av studier i Jerusalem för präster och studenter från Norge och andra delar av världen.

Elisabeth Eriksen Levy är från 1:a augusti 2013 ledare för Caspari Center. Hon kommer från en tjänst i Bibelsällskapet. Elisabeth har en israelisk make, och de har två tonårsflickor tillsammans. Tänk på Caspari Center, de anställda och familjen Eriksen Levy i bön.

Översättning från norska av Ing-Marie Aronsson.

Biblisk förkunnelse sedan 1999