Bli medlem

Källan är en demokratisk förening som utgörs av sina medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Plusgiro: 495 73 12 – 4 (ange MEDLEM, namn och adress)

Swish: 0704136726 (ange ”MEDLEM Källan, namn och adress”)

Biblisk förkunnelse sedan 1999