Samarbetsavtal

Utanför kontoret i Oslo, maj 2013, efter underskrivet samarbetsavtal mellan Den Norske Israelsmisjon och Källan. Rolf Gunnar Heitmann, generalsekreterare och Carl-Henrik Karlsson, ordförande.