One16

One16 är digitala möten på Zoom med undervisning, information och samtal. Oftast är det en vardagskväll, max 1,5 h, ca fyra gånger per år, med inbjuden internationell gäst.

Tanken är att innehållet i One16 ska handla om information om och från det missionsarbete Källan bedriver och stöder, men också att One16 ska ge rum för samtal och kanske ibland debatt om olika frågor som berör israelsmission och relationen mellan judar och icke-judar (hedningar).

Samlingarna sker via Zoom och är vanligen på svenska, men talare kan vara engelsktalande.

Delar av Zoom-samlingarna kan spelas in och sedan läggas ut, så att man även efteråt kan ha glädje av dem.

Namnet One16 (engelskt uttal) är inspirerat av Romarbrevet 1:16 där Paulus skriver: ”Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken.”

Biblisk förkunnelse sedan 1999