Månadsgivare

Vi förkunnar Kristus. (1 Kor 1:23) – Du gör det möjligt

Vår längtan är att Kristus som frälsare och Herre blir stor i enskildas, församlingars och nationers liv.

  1. I Sverige saknar många en god biblisk förkunnelse, samtidigt som en del som vill predika hindras från att bli präster för att de är trogna Bibeln.
  2. Den uppväxande generationen i Sverige känner inte Jesus. Om ingen förkunnar för dem kan de heller inte ta ställning.
  3. Bara 0,3 % judar i Israel tror att Jesus är Messias. Nu är tiden inne för oss att ge tillbaka det vi har tagit emot – evangeliet om Yeshua (Jesus) – judarnas Messias och världens ende frälsare.

För att bära vårt idag omfattande arbete behöver vi nu fler månadsgivare som är med i givande och förbön.

Vill du ge 1450 kr, 900 kr, 450 kr, 90 kr eller någon annan summa per månad? Märk inbetalningen Missionspartner.

Källans plusgiro: 495 73 12 – 4

“Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.” (Rom 10:14-17)

Som tack får du gärna en gratis bok. Meddela det på inbetalningen eller skriv till oss så ordnar vi det.

Biblisk förkunnelse sedan 1999