Evangeliskt missionsarbete

Evangeliskt missionsarbete (EM) är ett informellt nätverk för mission på samma grund. Organisationerna är fristående från varandra.

Källan startade EM 2015 för att främja andra organisationers missionsarbete i olika länder, stötta nya initiativ, ge rum för nätverkande och lyfta missionsfrågan. Nätverket planerar för gemensamma missionskonferenser och artiklar om mission.

Vårt mål är mer evangelisk mission och bistånd.

Bakgrunden är att missionsintresset svalnar i Sverige. Frågan om Jesus som judarnas Messias och världens ende Frälsare nedtonas eller förnekas. Missionsorganisationer som står på samma grund strävar ofta med små resurser. Vi behöver se varandra som goda grannar för att nå det mål den egna organisationen har.

Artikel av Carl-Henrik Karlsson om behovet av coachning av pionjärer och entreprenörer i bland annat missionsarbete.

Biblisk förkunnelse sedan 1999