Vad vi gör

Genom egna kanaler och samarbetspartners når vi ständigt ut till judar och icke-judar med biblisk förkunnelse och undervisning.

Vårt uppdrag är lika enkelt som djupt och genomgripande: Vi förkunnar Kristus. (1 Kor 1:23)

Biblisk förkunnelse sedan 1999