Vad vi gör

Genom egna kanaler och samarbetspartners når vi ständigt ut till judar och icke-judar med biblisk förkunnelse och undervisning.

Biblisk förkunnelse sedan 1999