TV16

Källan är medlemsorganisation i TV16.
TV16

TV16 vill utifrån en tydlig evangelisk-luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program med olika profil som musik, underhållning, barnprogram, gudstjänster, nyheter, undervisning, andakt, livsberättelser och debatt.

Historia
Källan har sedan 2010 varit involverad i TV-arbete. Carl-Henrik Karlsson började då spela in program för Nordisk TV mission – en allkristen mediaorganisation grundad av Tommy M. Josefsson som arbetat med mediamission sedan 1990.

Carl-Henrik hade burit en vision om en kanal med evangelisk profil och år 2011 grundade han TV16 som en del av Nordisk TV mission. År 2012 bildade Källan, tillsammans med två andra organisationer, föreningen TV16.

Bild från grundandet av föreningen TV16, 1 oktober 2012. Anders Svensson, Stefan Karlsson, Carl-Henrik Karlsson, Michel Rodin och Henrik Vestergård.

Artikel om TV16.

Källan har även spelat in program för Cymbal TV med program som sänts över Visjon Norge.

Biblisk förkunnelse sedan 1999