Stipendier

Källan erbjuder stipendier för att uppmuntra och möjliggöra forskning och studier om Israelsmission och Jesustroende judar i historien och idag. Exempelvis genom bidrag till litteratur eller resa. Forskningen/studierna skall vara kopplade till Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi förväntar oss att resultatet kommer Källan och andra till del. Syftet är att fler skall få större kunskap. Stipendierna finansieras ej av gåvor. Mer kunskap – fler brinnande hjärtan.

Ansökan
Vi ser gärna att ansökan i korthet beskriver studiernas syfte, omfattning och ämnesområde, samt har med kontaktuppgift till handledare. Kontakt.

Jag vill utrusta mitt folk med kunskap, och kunskapen kommer att förvandla deras hjärtan.

Biblisk förkunnelse sedan 1999