Öppna hem för israeler

För Källan är det viktigt att stimulera vänskap mellan svenskar och israeler. Genom personlig kontakt upptäcker man fort att vi alla, var vi än kommer från, är unika personligheter, och då blir det mindre stereotyper av typen ”svenskar är så här” och ”israeler är så där”. Dessutom är det så att en väldigt stor andel av de judar som tror på Jesus som Messias har kommit till tro just genom en hednakristen människa som har delat sitt liv och sin tro på Israels Gud med sina judiska vänner.

Väldigt många unga israeler reser ut i världen efter fullförd militärtjänst. Många har behov för att vila efter en tuff militärtjänst. Andra är sugna på äventyr. Andre är nyfikna på hur andra samhällen och kulturer fungerar. Också Sverige är ett intressant land att åka till för israeler.

Därför har Källan upprättat en kontakt med ett nätverk som heter Hosting Israeli Travelers (HIT). Idén går ut på att den som vill vara värd, kan öppna upp sitt hem för israeler som är medlemmar i HIT-klubben. Det som krävs är en säng, en dusch och en hylla i kylskåpet. Värden avgör själv vilka datum hemmet är öppet för israeliska gäster och värden avgör själv om gästerna också ska bjudas på middag och andra aktiviteter. Läs mer om HIT.

Alla värdar måste lova särskilt två saker:

1) Att inte prata om religion och tro mot gästernas vilja och
2) värdarna får inte lov att undvika att dela sin tro på Jesus om gästerna visar intresse.

Bakgrunden til HIT-näverket är att en israel, som i dag leder HIT-nätverket, själv var på resa till Nya Zeeland och kom till tro på Jesus.

Vi i Källan vill bistå med samlingar och annat stöd för dem som vill vara värdar i ”Öppna hem för israeler”, eftersom det är lättare att vara en trevlig värd för israeler om man har kunskaper om israelisk kultur och historia. Det är också viktigt att lära sig så många profetior och andra bibelverser från Tanakh (GT). När hednakristna kan den hebreiska bibeln (GT) gott och bättre än många israeler, så väcker det ofta både nyfikenhet avund (se Rom 11:11). Men det allra viktigaste för en värd i HIT-nätverket är att ha ett öppet hjärta, både för Gud och medmänniskor. Därför vill Källan också att vi ska be mycket för varandra på samlingarna i ”Öppna hem för israeler”.

Biblisk förkunnelse sedan 1999