Medarbetare

Källans medarbetare är avgörande för att vi skall kunna förverkliga vår vision. Kontakta oss om du vill vara med.

Styrelse
Anders Olsson, vice ordförande och sekreterare
Anders Eliasson, kassör (ej ledamot)
Carl-Henrik Karlsson, ordförande
Fredrik Eliasson

Robert Lindberg
Ørjan Stenersen
Ola Wassenius

Valberedning
Carl-Henrik Karlsson, ordförande
Anders Svensson
Sophie Kanter Karlsson

Ola Wassenius

Revisor

Wilhelm Ahlgren

Livskällan
Hans Lundahl, skribent
Johannes Westberg, skribent
Lennart Fryxelius, layout
Carl-Henrik Karlsson, ansvarig utgivare
Gunnar Persson, skribent
Magnus Skredsvik, skribent
Maria Eklund, distribution
Tomas Eklund, redaktionssekreterare
Åke Karlsson, skribent

Sigrid Eliasson, skribent
Therése Wilhelmsson, skribent
Anders Eliasson, register

TV16
Stefan Karlsson, ordförande, representant för Källan
Sophie Kanter Karlsson, ledamot, representant för Källan
Carl-Henrik Karlsson, ordförande i valberedningen

Övriga medarbetare
Sophie Kanter Karlsson, medarbetarbrevet
Wilhelm Ahlgren, nyhetsbrev
Robert Lindberg, förbön
David Lindqvist, förbön
Vakant, webbsida
Ing-Marie Aronsson, översättning

Biblisk förkunnelse sedan 1999