Israelsmission

Källans arbete för det judiska folket kallar vi Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan idag för vidare.

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias.

I Israel är vi med i Immanuel Ministries som står bakom det utåtriktade arbetet i Immanuelskyrkan i Tel Aviv. I Östeuropa stöder vi judar som vill ge vidare av evangeliet till sina bröder och systrar. I Sverige sprider vi kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt Jesustroende judar i historia och nutid. Vi vill även förmedla kontakter så att fler unga kan göra en insats som volontär i Israel.

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1

HistoriaIsraelÖsteuropaUngPrincipdeklarationArtiklarManifest mot antisemitism

Biblisk förkunnelse sedan 1999