Israelsmission

Källans arbete för det judiska folket kallar vi Israelsmission – för vår mission (vårt uppdrag) är att verka i Israel och för dess folk. I Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv Källan idag för vidare.

Historia

Israelsmission har i Sverige en lång historia som sträcker sig ända till 1875, då Föreningen för Israelsmission (1875-1975) grundades. 1934 ändrades namnet till Svenska Israelsmissionen. Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar – kanske hälften barn – undan nazisterna.

I långa perioder samarbetade man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. Bland annat var utbetalningarna från Svenska Israelsmissionen avgörande för de norska missionärerna som befann sig i Rumänien under andra världskriget.

1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på initiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet med stort engagemang. Fokus var på stöd till Immanuelskyrkan i Tel Aviv, i samarbete med Den Norske Israelsmisjon.

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska Israelsmissionen. Mer om historien

Lars Edvardsson, tidigare ordförande för Svenska Israelsmissionen och Carl-Henrik Karlsson, ordförande i Källan. Juni 2013 i Göteborg. (Lars Edvardsson var i uppstartsskedet med i ledningsgruppen för Källans arbete med Israelsmission, Carl-Henrik Karlsson hade flera år varit medlem i Svenska Israelsmissionen, och kassören för Svenska Israelsmisssionen blev kassör i Källan.)

Källans Israelsmission

Vår längtan är att fler judar fördjupas i judisk tro och liv, och får lära känna juden Yeshua (Jesus) som messias.

Vi vill också förmedla kunskap och information om kristendomens judiska rötter, samt om Jesustroende judar i historia och nutid.

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. Rom 1:16 

Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de skall bli räddade. Rom 10:1

Biblisk förkunnelse sedan 1999