Ge en gåva

Med din gåva kan fler få lära känna Jesus som Messias och ta emot biblisk förkunnelse.

Plusgiro: 495 73 12 – 4

Swish: 0704136726 (ange ”Källan”)

 

Från utlandet: IBAN: SE14 9500 0099 6034 4957 3124. (BIC NDEASESS)

Biblisk förkunnelse sedan 1999