Ge en gåva

Med din gåva kan fler få lära känna Jesus som Messias och ta emot biblisk förkunnelse.

Plusgiro: 495 73 12 – 4

Swish: 0704136726 (ange ”Källan”)

 

Från utlandet: IBAN: SE14 9500 0099 6034 4957 3124. (BIC NDEASESS)


Källan har alltmer inriktats på att ge evangeliet tillbaka till det judiska folket. Tidigare var Israelsmission en egen del av Källan, men är nu integrerat i allt vi gör. För att det skall bli tydligare för dig som givare och för Källan som organisation, har vi nu tre alternativ för dig som vill öronmärka din gåva:

  1. Gåvor märkta med IM Tel Aviv går till arbetet i och kring Immanuelskyrkan i Tel Aviv. (Hit går även gåvor märkta med Israelsmission.)
  2. Gåvor märkta med Evangelisationskassa går till utåtriktade satsningar, exempelvis till judar och andra i Ukraina.
  3. Gåvor märkta med Källans givartjänst gör det möjligt att anställa Andreas Johansson som inspiratör.

Gåvor som ej är öronmärkta går till hela Källans arbete – som Livskällan, Öppna hem för israeler, Israelskonferens, TV16 med mera.

Behoven och möjligheterna är så stora och vi både kan och vill nå mycket längre än vi gör idag. Inget är omöjligt när vi var och en ger av det vi har och låter Jesus välsigna det. Varmt tack för dina gåvor.

Carl-Henrik Karlsson, ordförande

Biblisk förkunnelse sedan 1999