Ge en gåva

Din gåva till Källan gör att fler judar, men även andra, får ta emot biblisk förkunnelse.

Plusgiro: 495 73 12 – 4

Swish: 0704136726 (ange ”Källan”)

Från utlandet: IBAN: SE14 9500 0099 6034 4957 3124. (BIC NDEASESS)

Biblisk förkunnelse sedan 1999