Fördjupning & teologi

 1. Principdeklarationen Det judiska folket, evangeliet och löftena. Läs om den
 2. Den muntliga och den skriftliga Torah, av Andreas Johansson. Läs
 3. Varför gick Paulus alltid först till synagogan när han kom till en ny stad? av Andreas Johansson. Läs
 4. Israel och de hednakristna – två vägar till Gud? av Oskar Skarsaune. Läs
 5. Juden Paulus och evangeliet om Jesus, av Michael Agerbo Mørch. Läs
 6. Torah – kallelsen från den ende Guden att välja livet, av Andreas Johansson. Läs
 7. Sju texter med kunskap, inspiration och samtalstips för värdar i Öppna hem för israeler, av Andreas Johansson. Läs
 8. Messianska judar i kyrka och synagoga, av Richard Harvey. Om Jesustroende judar i historia och nutid. Läs
 9. Nya testamentet – inget för oss judar? av Eitan Bar. Läs
 10. Är Gud densamme i Gamla och Nya testamentet? av Lars Jensen. Läs
 11. Jesus och lagen, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 12. Lag och Evangelium, av Terho Kanervikkoaho. Läs
 13. Spännande ljus från Gamla testamentet över ”tron allena”, av Ole Andersen. Läs
 14. Evangeliet tillbaka till judarna. Artikel i SPT, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 15. Pingst – en av högtiderna Gud gav Israel och som Jesus firade, bibelstudie av Andreas Johansson. Läs
 16. Judarna är Guds folk – och behöver evangeliet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 17. Manifest mot antisemitism. Läs
 18. En fråga om trovärdighet, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 19. Luther och judarna, av Poul Arne Nyborg. Läs
 20. Fri att vara fri, av Christian Iversen Vestergård. Läs
 21. Dop i Gamla testamentet, av Martin Kirk Christensen. Läs
 22. Lövhyddohögtiden pekar fram mot Gudsriket, av Søren Bladt. Läs
 23. Skulle Isak verkligen offras?, av Per Ladekær. Läs
 24. Jesus – bara de kristnas Messias? Läs
 25. ”En profet lik mig”, av Seth Postell. Läs
 26. Tid att blåsa i basun, av Hans Weichbrodt. Läs
 27. Israel i förhållande till frälsningen, av Ole Andersen. Läs
 28. Yom Kippur hela året. Av Hakon Christensen. Läs
 29. Främst för judarna, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 30. Vilka löften till Israel i GT väntar vi fortfarande på att se uppfyllda? Av Jens Lomborg. Läs
 31. Utvalt för ett särskilt uppdrag, av Poul Arne Nyborg. Läs
 32. Med de få – för de många. Föredrag om hemligheten i Rom 11, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 33. Ersättningsteologi och supersessionism, av Kai Kjær Hansen . Läs
 34. Från forntida dagar, av Yoel Ben David. Läs
 35. Jesus – även judarnas frälsare, av Carl-Henrik Karlsson. Läs
 36. Är det judiska folket Guds folk i dag? av Ole Andersen. Läs
 37. Blir det judiska folket frälst automatiskt? av Ole Andersen. Läs
 38. Är det rätt att dela evangeliet med det judiska folket? Av Avi Snyder. Läs
 39. 10 argument mot Israelsmission. Läs
 40. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism. Läs
 41. Ur Manillamanifestet. Läs
 42. Lausanne Consultation on Jewish Evangelism (LCJE). Läs

Biblisk förkunnelse sedan 1999