Evangeliskt missionsarbete

– för mission på samma grund

Evangeliskt missionsarbete (EM) är en del av Källan för att främja andra organisationers EMmissionsarbete i olika länder, stötta nya initiativ, ge rum för nätverkande och lyfta missionsfrågan.

Vårt mål är mer evangelisk mission och bistånd.

Bakgrunden är att missionsintresset svalnar i Sverige. Frågan om Jesus som judarnas Messias och världens ende Frälsare nedtonas eller förnekas. Missionsorganisationer som står på samma grund strävar ofta med små resurser. Vi behöver se varandra som goda grannar för att nå det mål den egna organisationen har.

EM startade 2015. Missionsfolder gavs ut 2016.

Se evangeliskt.se

Artikel av Carl-Henrik Karlsson om behovet av coachning av pionjärer och entreprenörer i bland annat missionsarbete.

Biblisk förkunnelse sedan 1999