Bergsjön

Jag heter Christian Martinsson, född 1990 och brinner för evangelisation.

Tidigare var jag involverad i evangelisationen i Nordstan, men i augusti 2013 kände jag en stark kallelse att starta upp ett arbete på Rymdtorget i Bergsjön, nordöstra Göteborg. Jag har bott i stadsdelen i ungefär 12 år sammanlagt och därför känner jag starkt för området och dess människor.

Jag är uppvuxen i en kristen familj, men levde inte i relation med Gud under tonårstiden. Det var Gud som i sin nåd drog mig till sig och han började med att göra mig fri från en svår depression.

Omkring 2010 blev jag slutligen omvänd och en kort tid senare blev min lust att sprida de goda nyheterna om Jesus till människor stor. Från början var jag väldigt nervös då jag skulle vittna om Jesus för främmande människor på gatan, men Gud har gett mig kraft och gjort mig mer och mer frimodig. Utan den Helige Andes kraft och ledning kan emellertid inget göras.

De flesta som bor i Bergsjön är invandrare och en stor andel av dem är muslimer. En gång i veckan står jag på Rymdtorget och delar ut Nya testamenten, evangelier och annat material och pratar med människor. Varje möte är unikt, men fokus ligger på att förmedla både lag och evangelium så att människor kommer till insikt om sin synd och förstår sitt behov av Frälsaren.

Jag vädjar om förbön för arbetet – att de som tar emot material ska läsa det och ta Guds ord till sig. Jag behöver också vishet, kraft och ledning genom den Helige Ande så att jag på rätt sätt möter människor.

Be för de många muslimerna jag möter så att de kommer till insikt om att Jesus är Gud och att han är den ende som kan ge dem syndernas förlåtelse.

Guds frid!

Christian Martinsson

Biblisk förkunnelse sedan 1999